Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on lomavinkit.fi -sivuston EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Lomavinkit.fi

2. Rekisteristä vastaavan yhteystiedot

Lomavinkit.fi

info@lomavinkit.fi

3. Rekisterien nimit

  • Verkkopalvelun käyttäjärekisteri
  • Markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • rekisterinpitäjän oikeutettu etu

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • Henkilön nimi ja/tai käyttäjänimi
  • Yhteystiedot (sähköpostiosoite)
  • Www-sivustojen osoitteet
  • Verkkoyhteyden IP-osoite

Sivustoa voi käyttää rekisteröimättä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Jos jätät kommentin blogikirjoitukseen, voit halutessasi valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tällöin näitä tietoja ei tarvitse joka kerta täyttää uudestaan.

Sivuston käyttöä seurataan kolmannen osapuolen tarjoamalla analytiikkaohjelmistolla, Google Analyticsillä. Seurannan tarkoitus on kerätä tietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä ja suosituimmista sisällöistä, jotta voimme analysoida ja kehittää sivustoamme entistäkin paremmaksi. Voit estää halutessasi analysoinnin asentamalla selaimeesi tähän tarkoitetun lisäosan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, sosiaalisen median palvelujen kautta tai muista tilanteista, joissa sivuston käyttäjä / lukija haluaa luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Uutiskirjetilauksissa käytämme MailChimp-palvelua ja tiedot saattavat MailChimp-palvelun sisällä siirtyä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. MailChimp-palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. Henkilötiedot ovat MailChimpillä suojattuna henkilötietolain ja GDPR:n edellyttämällä tavalla.

Uutiskirjeen tilaamisen voi lopettaa milloin tahansa kirjeen lopussa olevasta “unsubscribe from this list” -linkistä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on itsellä mahdollisuus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollisen virheellisen tiedon.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Close
Close
Copyright © 2023 Lomavinkit.fi All rights reserved.
Close